Skip to content

‘Energiebranche, verenig u om het arbeidstekort op te lossen’

Meer samenwerking en concrete afspraken nodig om te komen tot loopbaantrajecten

Technische bedrijven, sociale organisaties en techniekonderwijs moeten elkaar beter vinden om het tekort aan technisch opgeleid personeel op te lossen. Dat was de conclusie van het debat dat vandaag ter gelegenheid van de opening van Windpark Deil werd georganiseerd. Jan Jacob van Dijk nam namens drie eigenaren van het windpark Betuwewind, Eurus Energy en Pure Energie deel aan het debat. Zijn finale oproep was: ‘Energiebranche, verenig u om het arbeidstekort op te lossen’.

‘Iemand die met een technische opleiding van school komt, heeft de keuze uit 30 banen’, vatte Marlies Visser, COO van Alliander, de problematiek passend samen. ‘De instroom van jongeren neemt af en als ze binnen zijn, haakt een te groot deel weer af omdat bedrijven niet altijd genoeg aandacht hebben voor begeleiding.’ Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, stak de hand namens installatiebedrijven in eigen boezem.

Kansen in samenwerking
Maar kansen en mogelijkheden voerden de boventoon in het debat dat gevoerd werd onder leiding van energietransitiedeskundige Remco de Boer. Duidelijk was dat alle partijen de noodzaak zien en de wil hebben om verregaand te gaan samenwerken om meer jongeren te interesseren in de (duurzame) techniek en ze, als ze eenmaal de keuze gemaakt hebben, te behouden.

De belangrijkste conclusie die de sprekers van het debat trokken, was dat de traditionele manier van opleiden niet meer past in de veranderende samenleving. Omscholing duurt te lang en is te omslachtig. Taakgericht opleiden moet resulteren in focus op loopbaantrajecten in de techniek in plaats van vastomlijnde opleidingen en loopbanen. De overheid kan helpen door hiervoor ruimte te bieden.

Voor Stan Vloet, voorzitter college van bestuur van ROC Rivor, is het tekort aan technische docenten en stageplaatsen een grote uitdaging. Doekle Terpstra gaf direct aan hierin te kunnen helpen met het beschikbaar stellen van ervaren technische mensen en voldoende stageplaatsen.

Colin Stolwijk, portefeuillehouder Werkzaak Rivierenland, gaf aan dat er veel onbenut potentieel is bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen in de bijstand of statushouders kunnen uitstekend productiewerk doen ten gunste van technische bedrijven.

Oproep aan de keten
Jan Jacob van Dijk, voorzitter Burgerwindcoöperatie West-Betuwe – maar liefst 900 leden van de coöperatie zijn mede-eigenaar zijn van vier windmolens in het park – doet een oproep aan de energiesector. “MBO-scholen willen allerlei mensen opleiden en nieuwe opleidingen ontwikkelen. Maar het zou helpen als alle partijen in de energiebranche samen een constante stroom aan mensen zouden aanleveren die de opleidingen gaan volgen. Niet voor 1 jaar, maar voor vijf jaar. Dat gaat helpen. Laten we hier in Rivierenland een begin mee maken.”

Opening windpark Deil
Het debat vond plaats tegen de achtergrond van de opening van Windpark Deil. Burgerwindcoöperatie West Betuwe, Eurus Energy en Pure Energie hebben gezamenlijk 11 windmolens gebouwd die gezamenlijk stroom voor 45.000 huishoudens opwekken. De windmolens langs de A15 bij verkeersknooppunt Deil zijn de een na hoogste van ons land.

Annet IJff, wethouder duurzaamheid gemeente West Betuwe, memoreerde nog dat de eerste plannen voor het windpark al uit 1996 stammen. Zij en Pien (7) uit Geldermalsen openden officieel het windpark door het startschot te geven aan een spetterende act van luchtacrobaten.

 

Foto Pien (7) uit Geldermalsen opende Windpark Deil officieel.

Back To Top