Skip to content

Update werkzaamheden najaar 2019

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. De werkzaamheden lopen voor elke producent in een ander tempo. Hieronder geven we je een overzicht van de werkzaamheden per windturbinesectie per 1 november 2019. Deze data kunnen door weersomstandigheden veranderen.

Laatste nieuws: het geplande transport voor de bladen van windturbine 3 wordt in verband met het slechte weer uitgesteld. Eerste mogelijkheid is woensdag 13 november 2019.

Windturbine 1 en 2 Pure Energie

Week 44: Netaansluiting door Liander en Heijmans

Week 44: Ophangen meter

Week 43: Aanvoer materieel (hoofdkraan en containers door fabrikant Vestas

Week 44: Levering onderdelen windturbines

Week 45: Opbouwen kraan

Week 46-47: Start bouw Windturbine 1

Week 46-47: Plaasten ondersegment Windturbine 2

Week 48: Start bouw Windturbine 2

Windturbine 3, 4, 5, 6 Burgerwindcoöperatie West Betuwe

Alle wegen, kraanopstelplaatsen en Windturbinefundamenten gereed

Week 44: Aanpassingen kraanopstelplaatsen

Week 44: Realisatie aansluiting Broekgraaf

Week 44-45: Parkbekabeling

Week 45: Plaatsen masten

Week 46: Aanvoer materieel voor Windturbine 3 > waarvan bladen in de nacht 12 november (dit transport wordt uitgesteld, zie laatste nieuws bovenaan de pagina) en de twee torendelen in de nacht van 14 november.

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11 van YARD

Week 44-48: Alle wegen, kraanopstelplaatsen en Windturbinefundamenten gereed

Week 48-50: Levering onderdelen windturbines > hiervoor wordt de Markkade en De Euwerden voor alle verkeer – ook fietsers (m.u.v. bestemmingsverkeer) afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting duren tot medio februari 2020.

Week 49-50: Plaatsen masten

Week 2-6: Opbouw turbines

Verkeershinder

Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van vrachtwagens en auto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers. In verband met  de windturbines die gebouwd worden langs de Markkade wordt deze weg net als De Euwerden voor alle verkeer, ook voor fietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot media februari 2020.

De speciale transporten van windturbinemasten en -bladen vinden zoveel mogelijk ‘s-nachts plaats. Het is hierbij mogelijk dat een weg kortstondig wordt afgezet, volg in dat geval de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

 

Back To Top