Ga naar hoofdinhoud

Duurzame energiewinning
in de regio

Nederland wil energieneutraal worden. Windpark Deil draagt bij aan deze ambitie. In Windpark Deil wordt vanaf 2020 met 11 windturbines groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 45.000 huishoudens. Windpark Deil bevindt zich ten zuiden van de A15 bij Knooppunt Deil links en rechts van de A2. De masthoogte van de windturbines is daar 140 meter en de totale hoogte (inclusief de wiek) is 208 meter.

Juni 2018 heeft Windpark Deil definitief alle vergunningen verkregen. Windpark Deil is gebouwd door Pure Energie, Yard Energy en Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Deze heeft de windturbines gebouwd op het terrein van Staatsbosbeheer gebouwd, ten westen van de A2. Dat zijn 4 van de 11 windturbines in dit windpark. De overige 7 windturbines zijn gebouwd door Eurus Energy en Pure Energie.

Waar zijn we
nu mee bezig

Januari 2019 zijn de eerste werkzaamheden gestart: de aanleg van een tijdelijke afrit van de A15 en het voorbelasten van het bouwperceel. Gedurende de zomer zijn de fundaties aangelegd, opstelplaatsen voor kranen gemaakt. In september/oktober zijn de meeste wegen en bekabeling gereed gekomen. In november zijn de eerste windturbine onderdelen geleverd.

Voorbelasting

Aanleg wegen, kabels
en fundering

Bouw
windturbines

1. Voorbelasting

Om een stabiele kraanopstelplaats te creëren, moet er eerst voorbelasting (zand) aangebracht worden. Met een tijdelijke in/uitrit vanaf de A15 kan het zand aangevoerd worden zonder de lokale polderwegen te belasten. Na het aanbrengen van de voorbelasting is er een ‘rustperiode’ van ongeveer 4 maanden waarin de onderliggende grondlagen stabieler worden.

2. Wegen, kabels en
fundering

Na de voorbelastingsperiode wordt het overtollige zand gebruikt om de bouwwegen te maken. Daarna kunnen de parkbekabeling, windmolenfundamenten (beton en staal) en de toplaag van de kraanopstelplaats gerealiseerd worden. Deze werkzaamheden zullen allen in dezelfde periode plaatsvinden. Drukke bedoening dus op de bouwplaats. Coördinatie van werkzaamheden, veiligheid en logistiek gebeurt door een ‘site manager’.

2. Wegen, kabels en
fundering

Na de voorbelastingsperiode wordt het overtollige zand gebruikt om de bouwwegen te maken. Daarna kunnen de parkbekabeling, windmolenfundamenten (beton en staal) en de toplaag van de kraanopstelplaats gerealiseerd worden. Deze werkzaamheden zullen allen in dezelfde periode plaatsvinden. Drukke bedoening dus op de bouwplaats. Coördinatie van werkzaamheden, veiligheid en logistiek gebeurt door een ‘site manager’.

3. Bouw windturbines

Na het aanbrengen van de parkbekabeling, windmolenfundamenten en de toplaag van de kraanopstelplaatsen komt turbineleverancier Vestas het terrein op. Eerst zullen de ondertorens geplaatst worden op ieder windmolenfundament. Dan volgen per windmolen de resterende torenonderdelen: nacelle (behuizing), HUB (as) en bladen. Als de bouw van de windturbine klaar is, worden ze klaargemaakt voor inbedrijfsname. Denk aan kabels, transformatoren, schakelkasten en het testdraaien. Tijdens de bouw van de windmolen is de netaansluiting gerealiseerd. De windmolens leveren via de parkbekabeling de opgewekte stroom via de netaansluiting aan het net. Als Vestas gereed is en de windmolens zijn in bedrijf genomen, poetst de civiele aannemer nog met de “bezemwagen” het terein schoon. Dan volgt de definitieve overdracht aan de eigenaren van het windpark.

Ontdek de
locatie

Waar komen de molens in Windpark Deil?

LEES VERDER
Back To Top