Skip to content

Nieuwe afrit A15 ontlast Waardenburg

Met de aanleg van een tijdelijke afrit van de snelweg A15 wordt de bouw van vier windturbines in Windpark Deil makkelijker en veiliger gemaakt. De nieuwe afrit ontsluit het bouwterrein in Het Broek, het gebied van Staatsbosbeheer waar vier van de elf windturbines van Windpark Deil worden gebouwd. Deze vier windturbines kunnen ook via Waardenburg worden bereikt, maar dat zou veel aanpassingen nodig maken aan de wegen en overlast kunnen veroorzaken voor de omwonenden. Via de tijdelijke afrit kan het transport van zand, beton en bijvoorbeeld ook het lang en zwaar transport van de windturbinedelen plaatsvinden.

De aanleg van de nieuwe afrit is 14 januari gestart. Bij de inrit naar het windpark wordt ook een tijdelijke brug over een hoofdwatergang gelegd. De breedte van deze brug is 20 meter. Rijkswaterstaat heeft toestemming gegeven voor het maken van de tijdelijke afrit. De voorwaarden voor het maken van een tijdelijke afrit zijn streng. De verkeersveiligheid moet altijd gewaarborgd zijn. Hierom mag bouwverkeer de afrit alleen buiten de spits en ’s nachts gebruiken.

Back To Top