Skip to content

Geplande Werkzaamheden

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. De werkzaamheden lopen voor elke producent in een ander tempo. Hieronder geven we je een overzicht van de werkzaamheden per windturbinesectie per 1 november 2019. Deze data kunnen door weersomstandigheden veranderen.

Status per 20 april 

Ook op de bouwplaats zijn er corona maatregelen getroffen. De medewerkers passen ook hier de anderhalve meter regel toe. Inmiddels zijn er 7 van de 11 molens gereed.

Er wordt hard gewerkt aan de molens aan de kant van Waardenburg, zeven van de 11 molen staan en 21 van de 33 rotorbladen zijn nu in de lucht.

Windturbine 8, 9 en 10 zijn opgebouwd. Aan deze turbines wordt nu aan de binnenkant alles gereedgemaakt om in bedrijf te kunnen gaan. Liander heeft de kabel tussen de windturbines en onderstation Zaltbommel in bedrijf genomen. Windturbine 8 kan naar alle verwachting in week 17 worden opgestart. Dan gaat men verder met windturbine 9 in week 18 en 10 in week 19.
De opbouw van windturbine 11 is naar verwachting – want de praktijk moet het leren – eind week 17 afgesloten. Dan gaat de kraan verhuizen naar windturbine 7. Deze hopen we bij gunstig weer in week 18 uiterlijk week 19 op te kunnen bouwen.
Het is de planning dat alle turbines van Windpark Deil aan de kant van Waardenburg/Neerijnen eind mei in bedrijf zijn.
De kraan verhuist na de bouw van windturbine 7 helemaal naar de andere kant naar windturbine 1 en 2. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Begin mei wordt de hoofdkraan opgebouwd bij windturbine 1. Als het allemaal naar verwachting gaat en dus afhankelijk van het weer wordt een week later de kraan verplaatst naar windturbine 2. Weer een week later wordt de kraan afgebouwd en afgevoerd. De laatste molens van Windpark Deil staan dan.
De vier molens van Betuwewind draaien hun testrondes al.

Status per 18 maart 

Het zal niemand ontgaan zijn. Door de harde wind van de afgelopen weken schuift de planning van de bouw van de windmolens op.

Windturbine 1 en 2

De twee molens die daarvoor komen van Pure Energie zijn klaar om gehesen te worden. Dit gaat bij gunstig weer vanaf begin mei gebeuren.

Windturbine 3, 4, 5, 6

De vier turbines van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe zijn klaar en goedgekeurd door instanties die er over gaan. Dit zijn de molens in de oksel van de A15 en de A2 voor verkeersplein Deil. Wie ziet dat er of soms maar één, drie of soms alle vier ineens draaien: Dit hoort zo in de testperiode en bij de afbouwfase.

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

De reusachtige kraan die wordt gebruikt om de windmolens te hijsen wordt vanaf 20 maart opgebouwd bij windturbine 8. Alle transporten die hierover nodig zijn lopen via de afslag Meeteren en Markkade. Deze starten 20 maart en duren tot ca. 25 maart.

Dan zullen de turbines de volgorde 8- 9-10-11-7 worden opgebouwd. Hiervoor zal De Euwerden weer tijdelijk worden afgesloten. De Markkade blijft open. Hier kan het geregeld tot overlast door de zware en brede transporten komen. Het verzoek is dus de Markkade zoveel mogelijk te mijden in de periode April tot begin Mei.

Mits de wind ons goed gezind is kan de opbouw met 1 turbine per week verlopen. Dat wil zeggen vanaf eerste week April tot en met eerste week Mei zal dan naar verwachting de turbineopbouw plaats vinden. Dat betekend dan per week 4 transporten van de mastdelen en begin mei dan het verplaatsen van de kraan naar windturbine 1 van Windpark Deil.

Verkeershinder

De speciale transporten van windturbinemasten en -bladen vinden zoveel mogelijk ‘s-nachts plaats. Het is hierbij mogelijk dat een weg kortstondig wordt afgezet, volg in dat geval de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Status per 1 november 

Windturbine 1 en 2

Week 48, 49 en 50: inrichten site
Week 50: Aanvoer en opbouwen hoofdkraan windturbine 2 en aanleveren componenten windturbine 1 en 2
Week 51: aanleveren en hijsen mastdelen, gondel, gear, hub en bladen windturbine 2
Week 51: demonteren en monteren hoofdkraan windturbine 2

Week 2/2020: Opbouwen hoofdkraan windturbine 1
Week 2/2020: Aanleveren en hijsen mastdelen, gondel, gear, hub en bladen windturbine 1
Week 2/2020: Demonteren en monteren hoofdkraan windturbine 1
Week 3, 4 en 50/2020: in bedrijf stellen en testen windturbine 1 en 2

Windturbine 3, 4, 5, 6

19 november plaatsing eerste windmolen Windpark Deil, windturbine 3
30 november hijssen windturbine 6 (oksel A15-A2)
2-3 december bijzonder transport bladen windturbine 4
18 december eerste stroom van Betuwewind voor Windpark Deil

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

Week 44-48: Alle wegen, kraanopstelplaatsen en Windturbinefundamenten gereed
Week 48-50: Levering onderdelen windturbines > hiervoor wordt de Markkade en De Euwerden voor alle verkeer – ook fietsers (m.u.v. bestemmingsverkeer) afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting duren tot medio februari 2020.
Week 49-50: Plaatsen masten
Week 2-6 2020: Opbouw turbines

Verkeershinder

Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van vrachtwagens en auto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers. In verband met  de windturbines die gebouwd worden langs de Markkade wordt deze weg net als De Euwerden voor alle verkeer, ook voor fietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot media februari 2020.

De speciale transporten van windturbinemasten en -bladen vinden zoveel mogelijk ‘s-nachts plaats. Het is hierbij mogelijk dat een weg kortstondig wordt afgezet, volg in dat geval de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Status per 1 september 2019 

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. De werkzaamheden lopen voor elke producent in een ander tempo. Hieronder geven we je een overzicht van de werkzaamheden per windturbinesectie per 1 september 2019.

Windturbine 1 en 2

Begin augustus is gestart met de voorbereidingen van de definitieve brug en met het betonwerk – bekisting en bewapening – voor de molens. De geasfalteerde parkwegen zijn gereed. En worden de ecologische oevers ontgraven om meer waterberging te creeëren.

De definitieve brug tussen molen 1 en 2 wordt begin september (week 36) gebouwd. In de laatste weken van september wordt ook het laatste beton voor de molens gestort. Daarmee is de fundatie van molen 1 en 2 gereed.

Week 37 start Liander met het aanleggen van de netaansluiting. De eerste weken van november worden de molenonderdelen zelf verwacht.

Windturbine 3, 4, 5, 6

Alle palen van de vier molens zitten in de grond. Halverwege september is de wegverharding voorbereid en grotendeels aangelegd. De Burgerwindcoöperatie West Betuwe heeft gekozen voor een weg van puingranulaat met een wapening erin. Dat zorgt ervoor dat de weg geheel groen wordt na de bouw. Het laatste gedeelte van deze ‘parkweg’ (Broekgraaf) wordt de laatste week van september gerealiseerd.

Naar verwachting zijn de windturbinefundamenten in week 40 gereed. Voor windturbine 6 wordt de eerste week van september het beton gestort. En kan na deze week gaan uitharden. Turbine 3 tot en met 5 zijn nog in aanbouw. In week 34 en week 36 worden twee kraanopstelplaatsen voorzien van een zandcementstabilisatie.

Eind augustus is 400 meter netaansluiting van Broekgraaf tot inkoopstation gerealiseerd. Broekgraaf ligt nu open om de kabel naar Windturbine 1 te trekken. Week 42-43 is het moment van aanleg van de parkbekabeling van dit deel van het park. Liander start met met het aanleggen van de netaansluiting in week 37.

Week 45 start bouw ondertorens windturbines

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

Alle 170 heipalen voor de fundaties van de windturbines zitten in de grond. De toegangswegen en kraanplaatsen zijn gereed even als de ecologische oevers om de waterbergingscapaciteit in dit gebied op peil te houden.

De eerste onderdelen voor de fundaties zijn vanuit Denemarken gearriveerd en de bouw van de fundaties wordt in week 38 (16 September) voortgezet rekening houdend met de werkzaamheden aan de kabels.

Voor de aanleg van de netaansluiting door Liander wordt De Euwerden nabij de windturbines in week 37 deels afgesloten. Deze werkzaamheden worden door Heijmans uitgevoerd. Heijmans gaat de communicatie hieromtrent verzorgen en de omleidingsroute instellen. De eerste onderdelen voor de windturbines worden eind november verwacht.

Verkeershinder

Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van kranen, betonwagens en aan- en afvoer van materialen met vrachtwagens en personenauto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers.

Status 1 mei 2019: 

Windturbine 1 en 2

Begin mei  is hier gestart met het grondwerk voor de aanleg van de wegen. De komende weken rijden er vrachtwagens met zand en puin via de vastgestelde routes. Ook wordt de bouwplaats (ketenpark) ingericht. We zijn met graafmachines en walsmachines bezig de zand- en puinlagen aan te brengen voor wegen en kraanplaatsen. Deze worden vanaf maandag 13 mei aangelegd. Ook wordt er een tijdelijke brug gebouwd.

Maandag 24 juni start het heien van windturbine 1.

Windturbine 3, 4, 5, 6

De aanleg van de wegen en kraanplaatsen voor de bouw van deze windturbines is al gereed. Het voorlopige hoogste punt is hier dus al bereikt. De grond moet nu inklinken. In juli worden de werkzaamheden voor deze turbines vervolgd.

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

In april is hier gestart bezig met de aanleg van wegen en kraanplaatsen. Er rijden vrachtwagens beladen met zand en puin via de Markkade en de lege auto’s verlaten via De Lage Paarden, Heideweg, Zandweg de locatie weer. Ter plekke zijn we met graaf- en walsmachines bezig de zand- en puinlagen aan te brengen voor wegen en kraanplaatsen.
Woensdag 8 Mei starten de heiwerkzaamheden:
  • Windturbine 9 – 8 t/m 10 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte
  • Windturbine 10 – 13 t/m 15 Mei 36 heipalen van ca. 18 m lengte
  • Windturbine 11 – 16 t/m 20 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte
  • Windturbine 8 – 21 t/m 23 Mei 36 heipalen van ca. 18 m lengte
  • Windturbine 7 – 24 t/m 28 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte

Voor windturbine 7 t/m 11 geldt dat gedurende de heiwerkzaamheden er betonauto’s vanuit de Markkade naar de locatie rijden en deze weer verlaten via De Lage Paarden, Heideweg, Zandweg.

Verkeershinder

Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van vrachtwagens en auto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers.

Overlast heiwerkzaamheden
Er wordt niet op zaterdag en zondag gewerkt. Het heiwerk start ‘s-ochtends en stopt ‘s-avonds. Overdag zal het heien in de omgeving waarschijnlijk hoorbaar zijn. De verwachting is dat dit gezien de grote afstand tot woningen tot weinig overlast zal leiden.
Back To Top